کالیبراسیون چیست ؟

طبق تعریف استاندارد ملی ایران ، کالیبراسیون عبارتست از مقایسه یک ابزار اندازه گیری با یک استاندارد معتبر، تعیین میزان خطای این ابزار نسبت به استاندارد و در صورت لزوم تنظیم یا تعمیر مجدد دستگاه. به زبان ساده ، کالیبراسیون کنترل صحت وسیله اندازه گیری در مقایسه با مرجعی تایید شده است. هر ابزاری که برای اندازه گیری بکار میرود باید کالیبره باشد.

کالیبراسیون کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را به وسیله انجام مقایسه مستقیم مشخص میکند. ممکن است بعضی گمان کنند که اجرای فرایند کالیبراسیون فقط باعث هدر رفت هزینه و زمان باشد. اما لازم است بدانند که هرگ.نه عدم قطعیت در اندازه گیری باعث تشخیص نادرست و ایجاد حوادث ناگواری خواهد شد.!

چرا کالیبراسیون مهم است ؟

گذشت زمان ، فرسودگی و حوادث غیر مترقبه باعث می شوند قابلیت ردیابی نتایج در دستگاه ها زیر سوال برود و نیازمند تایید دوباره باشند. کار کردن با ابزارهای کالیبره به محقق کمک میکنند که به نتایج حاصل از تحقیقات خود اطمینان داشته باشند. و بدانند که نتایج ناشی از تغییرات واقعی پدیده ها هستند ، نه ناشی از نادرستی تخمین و عدم قاطعیت در اندازه گیری .

کدام دستگاه ها باید کالیبره شوند ؟

هر دستگاه یا وسیله ای که در اندازه گیری کاربرد دارد ، باید کالیبره باشد . این تجهیزات باید بصورت دوره ای کالیبره شوند . برای آنها گواهی کالیبراسیون صادر شود.

انجام کالیبراسیون

با اجرای آزمایش ، درصد خطای دستگاه مشخص می شود و عملیات کالیبراسیون اجرا می شود . یعنی با مراجعه به استاندارد و تجربه ، دستگاه تنظیم می شود و یا در صورت داشتن عیوب پایه ای ، برای تعمیر به مراکز معتبر و خبره فرستاده می شود. در آخر گواهی و برچسب کالیبراسیون صادر شده و ثبت می شود.

حفظ و نگهداری سوابق کالیبراسیون مهم است . این اسناد از معتبر ترین سوابقی هستند که بر سلامت کامل تجهیزات دلالت می کنند. در ضمن اگر قصد فروش دستگاه خود را داشته باشید ، این مدارک حائز اهمیت خواهند بود.

مهمترین عوامل تعیین فواصل زمانی کالیبره موثر هستند ؟

نوع وسیله و برند آن

پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده در دفترچه راهنمای دستگاه

روند داده های حاصل از سوابق کالیبراسیون قبلی

سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه

گستره زمانی بکار گیری و دفعات استفاده از دستگاه

مدت زمان عمر دستگاه

اغییرات شرایط محیط مانند دما ، رطوبت ، ارتعاشات

هیچ محصولی یافت نشد.