ایمیل

info@grad-zima.com

آدرس پستی

تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان
پلاک 103، طبقه 4، واحد 7 و 8

کد پستی
1441715681

شماره تماس 

021 – 66 12 71 83
021 – 66 12 72 34

فکس
021 – 66 59 34 22